Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012


 Η 20χρονη εμπειρία μας στο χώρο, συνδυαζόμενη με τη σημερινή τεχνολογία του διαδικτύου, μας δίνουν την ευκαιρία να ενημερώνουμε υπεύθυνα όσους ενδιαφέρονται για υποθέσεις και ερωτήματα που αφορούν τις τελετές προσφέροντας ουσιώδεις πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωση σε δύσκολες στιγμές όπως είναι η απώλεια αγαπημένων μας προσώπων και ταυτόχρονα την αποφυγή κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας και ταλαιπωρίας σε τέτοιες καταστάσεις.


Ευχαριστώ θερμά,

Σιδέρης Αντώνιος

Κτίριο Γραφείου Τελετών
funeral services Greece
funeral services Athens